Pályázati felhívás

A Hantken Miksa Alapítvány

"Hantken Miksa Őslénytani Kutatási Pályázat"

-ot ír ki.


Pályázni lehet önálló kutatás támogatására (útiköltség térítés, anyagvizsgálati hozzájárulás, szakfolyóirat/szakkönyvvétel, kutási eszköz kölcsönzése/székhelyen történő használata), tudományos konferencián való részvételre, tudományos ösztöndíjra vagy szakcikk publikálásra. A pályázatra minden őslénytani kutatással foglalkozó szakember, hallgató jelentkezhet. Pályázni folyamatosan lehet a pályázati űrlap kitöltésével.


A pályázatokat elektronikusan a hantken.foundation@gmail.com címre kell elküldeni.


A pályázatokról a kuratórium többségi alapon, folyamatosan, de minimum évente kétszer szakmai jelentőség és a rendelkezésre álló pénz alapján hoz döntést. A pályázatok elbírálásáról a kuratórium e-mail-ben tájékoztatja a jelentkezőket, illetve a www.hantken.hu honlapján közzéteszi.

a Pályázati felhívás letölthető PDF formátumban: itt

a Pályázati űrlap letölthető PDF formátumban: itt

a Kutatási támogatás átvételi elismervény letölthető PDF formátumban: itt

az Ösztöndíj átvételi elismervény letölthető PDF formátumban: itt

az Eszköz kölcsönzési elismervény letölthető PDF formátumban: itt