Publikációk

2021

140. Scherman B., Fodor L., Kövér Sz., Rožič, B., Görög Á. (2021): Transition from platform to basin: mapping observations at the surroundings of the Krvavica Mountain, Sava fold region. — 51st Meeting of Young Geoscientists (ISZA), 10-11 September, 2021, Zalakaros, Hungary, Abstract Book, p. 53. Előadás

139. Scherman, B., Fodor, L., Kövér, Sz., Rožič, B., Görög, Á. (2021): Transition from platform to basin: mapping observations at the surroundings of the Krvavica Mountain, Sava fold region. — In: Gregáňová, M., Molčan Matejová M., Simonová, V. (eds): Book of Abstracts, 18th Meeting of the Cenral European Tectonic Studies Groups (CETeG), 22-25 September 2021, Terchová–Vrátna, Slovakia, 120–121. ISBN 978-80-223-5234-5 Előadás

138. Karádi V. (2021): Morfológiai változások nóri conodonták evolúciója során. –In: Bosnakoff M., Főzy I. & Szives O. (eds.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 24. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Nagyhuta, 2021, p. 15.

137. Karádi V. (2021): Evolutionary trends of the genus Ancyrogondolella(Conodonta) and related taxa in the Norian (Late Triassic). – Journal of Earth Science 32: 700–708. doi:https://doi.org/10.1007/s12583-020-1381-z

136. Görög, Á., Zsiborás, G. (2021): The biotic response of the Late Pliensbachian–Toarcian foraminiferal assemblages to the environmental perturbations in the pelagic and neritic environments of the Neotethys ocean. In: European Geosciences Union General Assembly EGU General Assembly 2021.04.19. - 2021.04.30. Göttingen: Conference Abstracts Paper EGU21-13108

135. Csoma V, Magyar I, Szuromi-Korecz A, Sebe K, Sztanó O, Buczkó K, Tóth E.(2021): Pannonian (late Miocene) ostracod fauna from Pécs-Danitzpuszta in South Hungary. Földtani Közlöny 151: 305-326.

2020

134. Görög, Á. & Zsiborás, G. (2020): Foraminiferal Faunal Changes in the Upper Pliensbachian–Toarcian Ammonitico Rosso Sections (Bakonycsernye, Hungary). Journal of Foraminiferal Research, 50(4), pp. 342-372.

133. Lukeneder, A., Lukeneder, P., Gale, L., Görög, Á. & Rehaková, D., 2020: Facies changes of the Upper Triassic–Lower Cretaceous Hödl-Kritsch quarry (Lunz Nappe, Northern Calcareous Alps, Austria). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 159(1-4):175-201.

132. Maróti, B., Polonkai, B., Szilágyi, V., Kis, Z., Kasztovszky, Z., Szentmiklósi, L., & Székely, B. (2020). Joint application of structured-light optical scanning, neutron tomography and position-sensitive prompt gamma activation analysis for the non-destructive structural and compositional characterization of fossil echinoids. NDT & E International, 115, 102295.

131. Zsiborás, G., & Görög, Á., (2020): A Dunántúli-középhegység felső-pliensbachi–bajoci foraminiferáinak taxonómiai, biosztratigráfiai, paleoökológia és paleobiogeográfiai vizsgálata In: Bosnakoff, Mariann; Szives, Ottilia; Főzy, István (szerk.) 23. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: Program, Előadáskivonatok. Budapest, Magyarország: Magyarhoni Földtani Társulat, pp. 29-30.

130. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2020): Aalenian–lower Bajocian foraminiferal fauna from the Ammonitico Rosso series of Bakonycsernye (Hungary). Part 1: Taxonomy and biostratigraphy. Journal of Foraminiferal Research, 50(1): pp. 41-72.

129. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2020): Aalenian–lower Bajocian foraminiferal fauna from the Ammonitico Rosso series of Bakonycsernye (Hungary). Part 2: Palaeoecological and palaeobiogeographical aspects. Journal of Foraminiferal Research, 50(1): pp. 73-88.

2019

128. Cser, Á., Csoma, V. & Görög, Á. (2019): Pannóniai zöldalga-maradványok Paks környékéről. – In: M. Bosnakoff & I. Főzy (szerk.), 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Magyarhoni Földtani Társulat, Döbrönte, pp. 9–10. – poszter

127. Csoma, V.; Tóth, E., Szurominé Korecz, A., Magyar I., Rinyu, L. & Túri, M. (2019): Adatok a Pannon-tó fejlődéstörténetéhez: kagylósrák-vizsgálatok a Déldunántúlról. – In: M. Bosnakoff & I. Főzy (szerk.), 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Magyarhoni Földtani Társulat, Döbrönte, pp. 10–11. – előadás

126. Görög, Á. & Zsiborás, G. (2019): Homeomorf foraminiferák versenye a jurában. – In: M. Bosnakoff & I. Főzy (szerk.), 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Magyarhoni Földtani Társulat, Döbrönte, pp. 16.

125. Haas, J., Jovanović, D., Görög, Á.. Sudar, M., Józsa, S., Ozsvárt, P. & Pelikán, P. (2019). Upper Triassic‒Middle Jurassic resedimented toe-of-slope and hemipelagic basin deposits in the Dinaridic Ophiolite Belt, Zlatar Mountain, SW Serbia. Facies, 65, 23.

124. Karádi, V.; Cau, A.; Mazza, M. & Rigo, M. (2019): The last phase of conodont evolution during the Late Triassic: Integrating biostratigraphic and phylogenetic approaches. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.045

123. Magyar, I., Sztanó, O., Sebe, K., Katona, L., Csoma, V., Görög, Á., Tóth, E., Szurominé Korecz, A., Šujan, M., Braucher, R., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Koroknai, B., Wórum, G., Sant, K., Kelder, N. & Krijgsman, W. (2019): Towards a high-resolution chronostratigraphy and geochronology for the Pannonian Stage: Significance of the Paks cores (Central Pannonian Basin). [A paksi fúrómagok szerepe a pannóniai emelet nagy felbontású időrétegtanának és geokronológiájának kifejlesztésében]. Földtani Közlöny, 149(3–4), pp. 351–370. https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2019.149.4.351

122. Maróti, B., Polonkai, B., Szilágyi, V., Kis, Z., Kasztovszky, Zs., Szentmiklósi, L. & Székely, B. (2019): Joint application of non-destructive 3D imaging and analytical techniques on Miocene echinoid specimens. – EGU General Assembly 2019, április 7–12, Conference Abstracts, vol. 21 – poszter

121. Székely, B., Polonkai, B., Maróti, B., Kasztovszky, Zs., Szilágyi, V., Kis, Z. & Szentmiklósi, L. (2019): A pilot PGAA study on Miocene echinoid specimens from Hungarian public collections. – EGU General Assembly 2019, április 7–12, Conference Abstracts, vol. 21 – poszter

120. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2019): A Neotethys bentosz foraminifera biogeográfiája a késő-pliensbachitól a bajociig. – In: M. Bosnakoff & I. Főzy (szerk.), 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Magyarhoni Földtani Társulat, Döbrönte, pp. 41.

2018

119. Botka, Dániel; Magyar, Imre; Sebe, Krisztina (2018): Integrated stratigraphic results from the Lower Pannonian section of the Guºteriþa clay pit (Transylvanian Basin, Romania), 49th Meeting of Young Geoscientists, Program and Abstract Book, pp. 13-14.

118. Cséfán, Tünde; Tóth, Emőke (2018): Mid-Cretaceous/Albian (Cretaceous) ostracod assemblages from NW Hungary reflecting deep marine, nearshore and non-marine environments, Annales de Paléontologie, 104 (4), pp. 267-289.

117. Csoma, Vivien (2018): Pannonian ostracod faunas from South Transdanubia (Hungary): taxonomy, biostratigraphy and paleoecology, 49th Meeting of Young Geoscientists, Program and Abstract Book, pp. 64-65.

116. Csoma, Vivien; Szurominé Korecz, Andrea; Tóth, Emőke; Magyar, Imre (2018): Pannóniai korú kagylósrák fauna a dél-dunántúli Iharosberény-I. számú fúrásból, 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, pp. 8-9.

115. Görög, Ágnes; Wernli, Roland (2018): Az őskörnyezeti változások hatása a protoglobigerinák (foraminifera) diverzitására és diszparitására a toarci-berriasi időintervallumban, 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, pp. 13.

114. Karádi, Viktor (2018). Middle Norian conodonts from the Buda Hills, Hungary: an exceptional record from the western Tethys, Journal of Iberian Geology, 44(1), pp. 155-174.

113. Polonkai, Bálint; Görög, Ágnes; Selmeczi, Ildikó; Bodor, Emese Réka; Lantos, Zoltán (2018): A budapesti felső-badeni "lajtamészkő" Echinodermata faunájának taxonómiai újraértékelése, Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2014-15, 1, pp. 107-129.

112. Rabi, Máton; Bastl, Katharina; Botfalvai, Gábor; Evanics, Zoltán; Peigné, Stéphane (2018): A new carnivoran fauna from the late Oligocene of Hungary, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, pp. 1-13.

111. Szabó, Márton; Botfalvai Gábor; Kocsis László; Carnevale, Giorgio; Sztanó, Orsolya; Evanics, Zoltán; Rabi, Márton (2018): Felső-oligocén (egri) gerinces maradványok a máriahalmi homokbányából (Törökbálinti Formáció, Mányi Tagozat), 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, pp. 26-27.

110. Szente, István; Takács, Bence; Harman-Tóth, Erzsébet; Weiszburg, Tamás G. (2018): Geological Garden at Tata (Hungary) - cleaned and beautified. In: E. G³owniak, A. Wasi³owska, P. Leonowicz (Eds), Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9th ProGEO Symposium, Chêciny, Poland, 25-28th June 2018 Programme and Abstract Book, Faculty of Geology, University of Warsaw, pp. 172-174.

109. Tóth, Emőke; Cséfán, Tünde (2018): Rare myodocopid ostracods from Mesozoic sections of Hungary: summary, revision and description of new taxa. Zootaxa, 4374(3), pp. 350-374.

108. Virág, Attila; Szabó Bence, Pazonyi Piroska, Karádi Viktor, Csoma Vivien (2018): Részben automatizált landmark pontfelvételen alapuló alakelemző módszer taxonómiai és filogenetikai vizsgálatokhoz, 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, pp. 33-34.

107. Zsiborás, Gábor; Görög, Ágnes (2018): A bakonycsernyei Tűzköves-árok aaleni-alsó-bajoci foraminifera együttese, Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, pp. 36-37.

106. Zsiborás, Gábor; Görög, Ágnes (2018): Aalenian-Bajocian foraminiferal assemblages at Tűzkövesárok section of Bakonycsernye (Transdanubian Mountains, Hungary), FORAMS 2018, International Symposium on Foraminifera.
2017

105. Bodor E. R., Kovács J., Polonkai B., Mihály L., Vasile, S., Prondvai E., Makádi L., Ősi A., Barbacka M., Csiki-Sava Z. 2017: Morfometriai módszerek őslénytani alkalmazása. — XIX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Kolozsvár (Cluj Napoca), március 30. - április 2. Programfüzet, pp. 173-176. - előadás

104. Csoma, V., 2017: A dél-dunántúli PAET-26., PAET-27. és PAET-30. számú fúrások pannóniai korú kagylósrák faunájának taxonómiai, biosztratigráfiai és paleoökológiai értékelése. 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos: Budapest, Magyarhoni Földtani Társulat, pp. 10-11.

103. Csoma, V. et al. 2017: Pannonian ostracod fauna from Pécs-Danitzpuszta in S Hungary. RCMNS 2018, Athens pp. 95.

102. Görög, Á., Balassi, E. & Váczi, T. 2017: Nothia ex gr. excelsa (Grzybowski, 1898), 'flysch-type' agglutinated foraminifera from the Karpatian (Early-Miocene) of Hungary. Historical Biology, 30(3), pp. 327-335.

101. Görög Á., Wernli R. 2017: Evolutionary palaeobiogeography of the Protoglobigerinids (Foraminifera) at the Middle and Upper Jurassic boundary. In: Grabowski Jacek (szerk.) Jurassica XIII, pp. 30-32.

100. Görög Á., Zsiborás G., Velledits F. 2017: A Büdöskúti olisztolit (Bükk) különböző jura korú plankton foraminiferái In: Virág A, Bosnakoff M (szerk.) 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, pp. 16-17.

99. Magyar N., Polonkai B., Kovács J., Görög Á., Bodor E. R. 2017: Combined Cluster and Discriminant Analysis, an efficient tool in taxonomical classification. — 20. Magyar és 9. Horvát-Magyar Geomatematikai Ankét (20th Hungarian and 9th Croatian-Hungarian Geomathematical Congress), Pécs, május 11-13. Abstracts, pp. 240. - poszter

98. Magyar N., Polonkai B., Bodor E. R., Görög Á., Kovács J. 2017: A CCDA alkalmazása a Parascutella (Echinoidea) morfológiai értékelésében. — 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, május 25-27. Előadáskivonatok, pp. 26-27. - poszter

97. Magyar N., Polonkai B., Kovács J., Görög Á., Bodor E. R. 2017: Classification of Scutellidae Species using Combined Cluster and Discriminant Analysis. — 3rd Annual International Conference on Geology, Athén, június 5-8. Abstract Book pp. 24. - előadás

96. Polonkai, B., Kroh, A., Görög, Á., Selmeczi, I., Dunai, M., & Bodor, E. R. (2017). A Brissus genus (Echinoidea) első előfordulása a magyarországi badeniből és a Brissus mihalyi n. sp. leírása. Földtani Közlöny, 147(4), pp. 383-398.

95. Polonkai B., Görög Á., Selmeczi I., Bodor E. R. 2017: A badeni klímaoptimum Echinoidea tanúi a Börzsönyből. — 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, május 25-27. Előadáskivonatok, pp. 34-35. - poszter

94. Polonkai B., Görög Á., Raveloson A., Bodor E., Székely B. 2017: Possibilities of 3-D modelling and quantitative morphometric analysis of decimeter-sized Echinoids using photogrammetric approach. — EGU General Assembly 2017, április 23-28. Conference Abstracts, Vol. 19. - poszter

93. Rabi, M., Bastl, K., Botfalvai, G., Evanics, Z., & Peigné, S. (2017). A new carnivoran fauna from the late Oligocene of Hungary. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, pp. 1-13.

92. Segesdi, M., Botfalvai, G., Bodor, E. R., Ősi, A., Buczkó, K., Dallos, Zs., Tokai, R. & Földes, T. (2017). First report on vertebrate coprolites from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation of Iharkút, Hungary. Cretaceous Research, 74, pp. 87-99.

91. Szabó, M., Botfalvai, G., Kocsis, L., Carnevale, G., Sztanó, O., Evanics, Z., & Rabi, M. (2017). Upper Oligocene marine fishes from nearshore deposits of the Central Paratethys (Máriahalom, Hungary). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 97(4), pp. 747-771.

90. Virág, A., & Ősi, A. (2017). Morphometry, Microstructure, and Wear Pattern of Neornithischian Dinosaur Teeth From the Upper Cretaceous Iharkút Locality (Hungary). The Anatomical Record, 300(8), pp. 1439-1463

89. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2017): Benthic foraminiferal fauna as a tool to indicate the Toarcian Oceanic Anoxic Event in homogeneous Ammonitico Rosso series of Bakonycsernye (Transdanubian Hungary). EGU General Assembly 2017: Conference Abstracts, 19.
2016

88. Csoma, V., (2016) Palaeoecology of Lower Pannonian ostracod faunas from a sand pit at Danitzpuszta in Hungary: a preliminary study. 1stIMERP, Spain, pp. 95.

87. Csoma, V. et al. (2016) Palaeoecology of Lower Pannonian ostracod faunas from a sand pit at Danitzpuszta in Hungary: a preliminary study. RCMNS IC 2016 Lake-Basin-Evolution, Zagreb, pp. 24-25.

86. Csoma, V. et al. (2016) Pannóniai korú kagylósrák fauna Danitzpusztáról: előzetes eredmények. 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd: Budapest, Magyarhoni Földtani Társulat, pp. 12.

85. Balassi E., (2016). Miocene (Karpatian) foraminifera from the Central Paratethys, N-Hungary. In: Manzanares, E., Ferron H. G., Suner, M., Holgado, B., Crespo, V. D., Mansino, S., Fagoaga, A., Marquina, R., Garcia-Sanz, I., Martinez-Perez, C., et al., editors. Proceedings of the 1st International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology; 2016 Apr 13-16; Alpuente, Spain.

84. Baranyi, V., Pálfy, J., Görög, Á., Riding, J. B., & Raucsik, B. (2016). Multiphase response of palynomorphs to the Toarcian Oceanic Anoxic Event (Early Jurassic) in the Réka Valley section, Hungary. Review of Palaeobotany and Palynology, 235, pp. 51-70.

83. Karádi, V., & Dulai, A. (2016). Kovács Sándor conodonta-gyűjteménye (Sándor Kovács's conodont collection.) Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, 108, pp. 221-229.

82. Polonkai B., Raveloson A., Görög Á., Székely B., Bodor E. 2016: 3D photogrammetric reconstruction of the Badenian echinoids. — XLVI. Ifjú Szakemberek Ankétja (Meeting of Young Geoscientists), Tiszafüred, április 1-2. Programfüzet, pp. 46-47.

81. Polonkai B., Keresztúri Á: 2016: Fossil Identification at Mars Analogue Drills - Evaluation of Eligibility Criteria. — 47th Lunar and Planetary Science Conference. The Woodlands, Texas, USA, március 21-25.

80. Polonkai B., Raveloson A., Görög Á., Bodor E., Székely B. 2016: A 3D photogrammetric reconstruction attempt of specimens of Badenian echinoids. — EGU General Assembly 2016, Bécs, április 17-22. Conference Abstracts, Vol. 18.

79. Polonkai B., Görög Á., Bodor E. R., Raveloson A., Székely B. 2016: Új módszerek és új eredmények a hazai Echinoidea kutatásban. — 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd, május 26-28. Előadáskivonatok, pp. 32-33.

78. Polonkai B., Görög Á., Raveloson A. Székely, B., Bodor, E. R. 2016: 3D-s fotogrammetriai modellezés badeni tengeri sünökön. — 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd, május 26-28. Előadáskivonatok, pp. 33.

77. Polonkai B., Görög Á., Bodor E. R., Raveloson, A., Székely, B. 2016: Palaeoenvironmental reconstruction based on Badenian (Middle Miocene) Echinoderms. — 9th European Conference on Echinoderms, Sopot, Lengyelország, szeptember 17-19. Abstracts, pp. 61.

76. Polonkai B., Raveloson A., Görög Á., Székely B., Bodor E. R. 2016: 3D photogrammetric and morphometric studies on Badenian (Middle Miocene) Echinoids. — EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 18. 2016.

75. Ősi, A., Bodor, E. R., Makádi, L., & Rabi, M. (2016). Vertebrate remains from the Upper Cretaceous (Santonian) Ajka Coal formation, western hungary. Cretaceous Research, 57, pp. 228-238.

74. Szabó, M., Gulyás, P., & Ősi, A. (2016, June). Late Cretaceous (Santonian) pycnodontid (Actinopterygii, Pycnodontidae) remains from the freshwater deposits of the Csehbánya Formation,(Iharkút, Bakony Mountains, Hungary). In Annales de Paléontologie (Vol. 102, No. 2, pp. 123-134). Elsevier Masson.

73. Zsiborás, G. (2016): Middle Jurassic microfaunal studies in the Transdanubian Mountains: a key for understanding the formation of Ammonitico Rosso. Ifjú Szakemberek Ankétja [Meeting of Young Geoscientists], 2016. április 1-2., Absztraktkötet, pp. 19-21.

72. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2016): Aalenian foraminiferal fauna and microfacies analyses of the Tethys Ocean Basin from the Transdanubian Range (Hungary). - EGU General Assembly Conference Abstracts, 18.

71. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2016): Aaleni (középső-jura) foraminifera vizsgálatok a Dunántúli-középhegységből. - 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd, 2016. május 26-28., Előadáskivonatok, pp. 44-45.

70. Zsiborás, G. & Görög, Á. (2016): A bakonycsernyei aaleni-alsó-bajoci rétegsor foraminifera faunája (Bakony, Dunántúli-Középhegység) [Foraminiferal fauna of the Aalenian-lower Bajocian sequence from Bakonycsernye (Bakony, Transdanubian Mountains, Hungary)]. - XVIII. Székelyföldi Geológus Találkozó, Kovászna, 2016. október 27-30., Programfüzet és kivonatkötet, pp. 52-53.
2015

69. Baranyi, V., Kovácova, M., Kovác, M., Magyar, I., Görög, Á. & ©ujan, M. 2015: Biostratigraphy and paleoenvironmental evolution of the Pannonian (Late Miocene) of the north western realm of Lake Pannon based on palynological data. - In: Bartha, I. R., Kriván, Á., Magyar, I. & Sebe, K. (Szerk.): Neogene Of The Paratethyan Region. 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe. An RCMNS Interim Colloquium, pp. 18.

68. Botfalvai, G., Ősi, A. & Mindszenty, A. 2015: Taphonomic and paleoecologic investigations of the Late Cretaceous (Santonian) Iharkút vertebrate assemblage (Bakony Mts, Northwestern Hungary). - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 417, pp. 379-405.

67. Csiki-Szava, Z., Buffetaut, E., Ősi, A., Pereda-Suberbiola, X. & Brusatte, S. L. 2015: Island life in the Cretaceous - faunal composition, biogeography, evolution, and extinction of land-living vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago. - Zookeys 469, pp. 1-161.

66. Csoma, V. 2015: Szarmata korú ősmaradványok a Puskás Ferenc Stadion területén mélyült BH8. számú fúrás rétegsorából. - In: BOSNAKOFF, M. & DULAI, A. (szerk.): 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, pp. 11-12.

65. Görög, Á. 2015: Plankton foraminifera evolúció a jura/kréta határon. - In: Bosnakoff, M. & Dulai, A. (szerk.): 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, pp. 15-16.

64. Karádi, V. & Mazza, M. 2015: New advances in the conodont biostratigraphy of the Upper Triassic successions in Csővár and Buda Mts., Transdanubian Range,Hungary. - Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz 21, pp. 192.

63. Karádi V. & Mazza, M. 2015. New advances in the conodont biostratigraphy of the Upper Triassic successions in Csővár and the Buda Mts., Transdanubian Range, Hungary. STRATI 2015, Graz, 19 - 23 July 2015, Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz ISSN 1608-8166 Band 21, Graz, p. 192.

62. Karádi, V. & Pelikán, P. 2015: Felső-triász conodonták a Budai-hegységből. - In: Bosnakoff, M. & Dulai, A. (szerk.): 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, pp. 18.

61. Magyar, I. & Sebe, K. (szerk.): Neogene of the Paratethyan Region. 6th Workshop on thenNeogene of Central and South-Eastern Europe. An RCMNS Interim Colloquium, pp. 18.

60. Makádi, L. & Nydam, R. L. 2014: A new durophagous scincomorphan lizard genus from the Late Crataceous Iharkút locality (Hungary, Bakony Mts). - Paläontologische Zeitschrift 89/4, pp. 1-17.

59. Makádi, L., Rabi, M., Csengődi, D., Szentesi, Z. & Ősi, A. 2014: Bakonyi dinoszauruszok és más hazai mezozóos gerincesek a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében - az elmúlt évek világhírű felfedezései. - Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici - A Magyar Természettudományi Múzeum Évkönyve 106, pp. 71-116.

58. Ősi, A., Bodor, E., Makádi, L. & Rabi, M. 2016: Vertebrate remains from the Upper Cretaceous (Santonian) Ajka Coal Formation, western Hungary. - Cretaceous Research 57, pp. 228-238.

57. Ősi, A., Rabi, M. & Makádi, L. 2015: An enigmatic crocodyliform tooth from the bauxites of western Hungary suggests hidden mesoeucrocodylian diversity in the Early Cretaceous European archipelago. - PeerJ 3:e1160; DOI 10.7717/peerj.1160

56. Polonkai B. 2015: Late Badenian Echinoderms in the region of Budapest. — XLVI. Ifjú Szakemberek Ankétja (XLVI. Meeting of Young Geoscientists), Sopron, március 27-28. Programfüzet, pp. 37.

55. Polonkai, B., Bodor, E. & Görög, Á. 2015: Intraspecific variability of Parascutella gibbercula (De Serres, 1829) based on morphometric analysis. - Hantkeniana 10 Barnabás Géczy Jubilee Volume, pp. 135-142.

54. Polonkai B., Görög Á., Bodor E. 2015: Echinoderm based Upper Badenian paleoecological reconstruction in the region of Budapest. — 6th Workshop of Neogene of the Paratethyan Region, Orfű, május 31. - június 3. Programme, Abstracts, Field Trip Guidebook, p. 70.

53. Polonkai B., Görög, Á., Bodor E. R. 2015: Új módszerek a tengeri sünök kutatásában. — XVII. Székelyföldi Geológus Találkozó, Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc), október 22-25. Kivonatos füzet, pp. 75-76. - előadás

52. Polonkai, B., Görög, Á. & Bodor, E. 2015: Budapesti felső-badeni echinodermaták vizsgálata, avagy taxonómiai dzsungelharc. - In: Bosnakoff, M. & Dulai, A. (szerk.): 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, pp. 29-30.

51. Polonkai, B., Görög, Á., Selmeczi, I. & Bodor, E.: A Budapest környéki felső-badeni Lajtai Mészkő Formáció Rákosi Mészkő Tagozat Echinodermata faunájának taxonómiai revíziója. - A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet évi jelentése a 2015. évről, MFGI, in prep.

50. Rabi, M. & Sebők, N. 2015: A revised Eurogondwana model: Notosuchian crocodyliforms and other vertebrate taxa suggest the retention of episodic faunal links during the most of the Cretaceous. - Gondwana Research 28/3, pp. 1197-1211.

49. Szeitz, P., Coblinski Tavares, C., & Karádi, V. 2015. Micropaleontological investigations of the Norian/Rhaetian boundary interval in the Csővár borehole, Transdanubian Range, Hungary. STRATI 2015, Graz, 19 - 23 July 2015, Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz ISSN 1608-8166 Band 21, Graz, p. 367.
2014

48. Botfalvai, G., E. Prondvai, A., Ősi (2014): Inferred bite marks on a Late Cretaceous (Santonian) bothremydid turtle and a hylaeochampsid crocodilean from Hungary. Cretaceous Research 50, pp. 204-317.

47. Csoma V. 2014. Mezozoos és kainozoos kagylósrákok vizsgálata Zalányi Béla munkássága alapján. 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Győr, Magyarország, 2014.05.29-2014.05.31, pp. 13-14.

46. Görög, Á., Karádi, V. Dulai A., Szeitz, P., Tóth E. 2014: Triász Discinisca (Discinidae, Brachiopoda) maradványok a Csővár-1 számú fúrásból, Duna-balparti rögök. 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Győr, Magyarország, 2014.05.29-2014.05.31. pp. 16-18.

45. Görög Á., Wernli R, Tóth E. 2014.Effect of the 'Vesulian events' on the foraminifers and ostracods in the Tethyan oceanic environment. EGU2014. Wien, Austria, 2014.04.27-2014.05.02. Paper 2014EGUGA..1616068G.

44. Karádi V. 2014. A Csővári Mészkő felső-triász conodontái (Csővár Csv-1 sz fúrás, Duna-balparti rögök. 117. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Győr, Magyarország, 2014.05.29-2014.05.31, pp. 19-20.

43. Makádi L., Rabi M., Csengődi D., Szentesi Zoltán, Ősi Attila 2014. Bakonyi dinoszauruszok és más hazai mezozóos gerincesek a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében - az elmúlt évek világhírű felfedezései.Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 106, pp. 71-116.

42. Ősi, A., Barrett, P., Földes, T., Tokai, R. 2014. Wear Pattern, Dental Function, and Jaw Mechanism in the Late Cretaceous Ankylosaur Hungarosaurus . The Anatomical Record. DOI 10.1002/ar.22910

41. Ősi, A., Pereda-Suberbiola, X., Földes, T. 2014. Partial skull and endocranial cast of the ankylosaurian dinosaur Hungarosaurus from the Late Cretaceous of Hungary: implications for locomotion. Paleontologia Electronica.

40. Polonkai B, Görög Á, Bodor E. R. 2014. Felső-bádeni tengeri sünök paleoökológiairekonstrukciója a Mihály Sándor gyűjtemény alapján. In: Bosnakoff M, Dulai A. (szerk.) 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Győr, Magyarország, 2014.05.29-2014.05.31. pp. 29-30.

39. Prondvai, E., Bodor, E., Ősi, A. 2014. Does morphology reflect osteohistology-based ontogeny? A case study of Late Cretaceous pterosaur jaw symphyses from Hungary reveals hidden taxonomic diversity. Paleobiology, 40(2), pp. 288-321.

38. Szentesi, Z. 2014. New frog (Lissamphibia: Anura) remains from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Iharkút, Bakony Mountains) with a new method: large-scale extraction of microvertebrate fossils. Hantkeniana 9 (András Galácz Jubilee Volume), pp. 99-106.

37. Zsiborás, G., Görög, Á, 2014. Foraminifera fauna of the Tethys Ocean Basin from the Aalenian-Bajocian boundary from Bakony Mountain (Hungary). In: EGU2014. Wien, Austria, 2014.04.27-2014.05.02. EGU2014-498., 1 p.

36. Zsiborás, G., Görög, Á. 2014. A bakonycsernyei aaleni-bajóci határ foraminifera faunája. In: Bosnakoff M, Dulai A (szerk.) 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Győr, Magyarország, 2014.05.29-2014.05.31. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, pp. 40-41.
2013

35. Cséfán T. & Tóth E. 2013. Rare myodocopid ostracods from the Lower Cretaceous (Albian) strata of Vértes Foreland (NW-Hungary), Hantkeniana 8, 25-35.

34. Haas J., Pelikán P., Görög Á., Józsa S. & Ozsvárt P. 2013. Stratigraphy, facies and geodynamic settings of Jurassic formations in the Bükk Mountains, North Hungary: its relations with the other areas of the Neotethyan realm, Geological Magazine 150(1), 18-49.

33. Heřmanová, Z., Bodor E. R. & Kvacek, J. 2013. Knoblochia cretacea, Late Cretaceous insect eggs from Central Europe, Cretaceous Research 45, 7-15.

32. Katona L., Kovács J., Magyar I., Sütő-Szentai M. & Berta T. 2013. A new occurrence of a classic "Árpád-type" mollusc fauna from the Upper Miocene of Kozármisleny, southern Hungary, Geologia Croatica, 66(2), 111-118.

31. Makádi L. 2013. The first known European chamopsiid lizard (Squamata) from the Upper Cretaceous of Europe (Csehbánya Formation; Hungary, Bakony Mts), Annales de Paléontologie, 99(3), 261-274.

30. Ősi A. & Prondvai E. 2013. Sympatry of two ankylosaurs (Hungarosaurus and cf. Struthiosaurus) in the Santonian of Hungary. Cretaceous Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2013.03.006

29. Szentesi Z., Gardner, J.D. & Venczel M. 2013. Albanerpetontid amphibians from the Late Cretaceous (Santonian) of Iharkút, Hungary, with remarks on regional differences in Late Cretaceous Laurasian amphibian assemblages. Canadian Journal of Earth Sciences 50(3), 268-281.

28. Vasile, A., Bodor E. R., Csiki-Sava, Z. & Szentesi Z. 2013. Isopteran trace fossils from the Upper Cretaceous of Central-Eastern Europe. The 9th Romanian Symposium on Paleontology, Iaºi, October 25-26.

27. Virág A., Szentesi Z., Cséfán T. & Kellner L. M. 2013. The Late Pleistocene microvertebrate fauna of the Vaskapu Cave (North Hungary) and its taphonomical, biostratigraphical and palaeoecological implications. Hantkeniana, 8, 151-161.
2012

26. Bodor, E. R. & Baranyi V. 2012. Palynomorphs of the Normapolles group and related plant mesofossils from the Iharkút vertebrate site, Bakony Mountains (Hungary). Central European Geology, 55(3), 259-292.

25. Görög Á., Szinger B., Tóth E. & Viszkok J. 2013. Methodology of the micro-computer tomography on foraminifera. Palaeontologia Electronica 15(1), Paper 15.1.3T. 15 p.

24. Görög Á., Tóth E., Wernli R. 2012. Foraminifera and Ostracoda of the classic Callovian ammonite-rich bed of the Villány Mountains (Hungary), Hantkeniana 7, 95-123.

23. Makádi L., Caldwell, M.W. & Ősi A.  2012. The First Freshwater Mosasauroid (Upper Cretaceous, Hungary) and a New Clade of Basal Mosasauroids. PLoS ONE 7(12): e51781. doi:10.1371/journal.pone.0051781

22. Ősi A., Prondvai E., Butler, R. & Weishampel, D.B. 2012. Phylogeny, Histology and Inferred Body Size Evolution in a New Rhabdodontid Dinosaur from the Late Cretaceous of Hungary. PLoS ONE 7(9): e44318. doi:10.1371/journal.pone.0044318

21. Prondvai E., Stein, K., Ősi A., Sander, M.P., 2012. Life History of Rhamphorhynchus Inferred from Bone Histology and the Diversity of Pterosaurian Growth Strategies. PLoS ONE 7(2): e31392. doi:10.1371/journal.pone.0031392

20. Rabi M., Tong, H. & Botfalvai G. 2012. A new species of the side-necked turtle Foxemys (Pelomedusoides: Bothremydidae) from the Late Cretaceous of Hungary and the historical biogeography of the Bothremydini. Geological Magazine, 149(4), 662-674.

19. Szentesi Z. 2012. The first eggshells from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Iharkút, Bakony Mts, Hungary). Royo-Torres, R., Gascó, F. and Alcalá, L., coord. (2012). 10th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists. Fundamental! 20, 253.

18. Szentesi, Z. & Venczel, M. 2012. A new discoglossid frog from the late Cretaceous (Santonian) of Hungary. Cretaceous Research, 34, 327-333.

17. Venczel M. & Szentesi Z. 2012. Locomotory techniques in Upper Cretaceous frogs (Iharkút, Hungary). Hantkeniana 7, 19-25.
2011

16. Bodor, E. R. 2011. Plant mesofossils of the Upper Cretaceous Iharkút vertebrate fossil site (Bakony Mts., Hungary),  In: Csiky Z. (ed.) Abstract Book, Eighth Romanian Symposium On Paleontology Bucharest, 29-30 September 2011.

15. Katona L., Kovács J., Süttő-Szentai M., Magyar I. & Berta T. 2011. Sedimentological and paleontological analyses of Pannonian s. l. (Upper Miocene - Pliocene) deposits near Kozármisleny (Southwest Hungary). In: Pipík, R.K., Starek, D., Staòová, S. (eds) The 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe. Abstracts and Guide of Excursion, September, 12-16, 2011, Banská Bystrica, Slovak Republic.

14. Ősi A. & Buffetaut, E. 2011. Additional non-avian theropod and bird remains from the early Late Cretaceous (Santonian) of Hungary and a review of the European abelisauroid record. Annales de Paleontologie, 97, 35-49.

13. Ősi A., Buffetaut, E. & Prondvai E. 2011. New pterosaurian remains from the Late Cretaceous (Santonian) of Hungary (Iharkút, Csehbánya Formation). Cretaceous Research, 32, 456-463.

12. Prondvai E. & Ősi A. 2011. Potential For Intracranial Movements in Pterosaurs. The Anatomical Record, 294, 813-830. doi: 10.1002/ar.21376
2010

11. Dyke, G. & Ősi A. 2010. Late Cretaceous birds from Hungary: implications for avian biogeography at the close of the Mesozoic. Geological Journal, 45, 434-444.

10. Ősi A., Apesteguía, S. &  Kowalewski, M. 2010. Non-avian theropod dinosaurs from the early Late Cretaceous of Central Europe. Cretaceous Research, 31, 304-320.

9. Ősi A., Butler, R. & Weishampel, D. 2010. A Late Cretaceous ceratopsian dinosaur from Europe with Asian affinities. Nature, 465, 466-468.

8. Szentesi Z. & Venczel M. 2010. An advanced anuran from the Late Cretaceous (Santonian) of Hungary. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - bhandlungen 256(3), 291-302.

7. Tóth E., Görög Á., Lecuyer, C., Moissette, P., Balter, V. & Monostori M., 2010. Palaeoenvironmental reconstruction of the Sarmatian Central Paratethys based on palaeontological and geochemical analyses of foraminifera, ostracods, gastropods and rodents. Geological Magazine, 147(2), 299-314.
2009

6. Cornée, J.-J., Moissette, P., Saint Martin, J.-P., Dulai A., Tóth E., Görög Á., Kázmér M. & Müller P., 2009. Marine carbonate systems in the Sarmatian of the Central Paratethys: the Zsámbék Basin of Hungary. Sedimentology, 56(6), 1728-1750.

5. Cserny, T., Gál, N., Jocháné Edelényi, E., Jordán, G., Rotárné Szalkai, A., Tóth, G. & Viszkok, J. 2009: Déli-Bakony — Zalai-medence regionális hidrogeológiai modell és felszín alatti áramlás szimuláció. — Karsztvíz kutatási projekt, Zárójelentés (Hantken Miksa Alapítvány kutatócsoportja).

4. Kocsis L., Ősi A., Vennemann, T., Trueman, C. N. & Palmer, M. R. 2009. Geochemical study of vertebrate fossils from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Hungary): Evidence for a freshwater habitat of mosasaurs. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 280, 532-542.

3. Ősi A. & Makádi L. 2009. New remains of Hungarosaurus tormai (Ankylosauria, Dinosauria) from the Upper Cretaceous of Hungary: skeletal reconstruction and body mass estimation. Paläontologische Zeitschrift, 83, 227-245.

2. Ősi A. & Weishampel, D. B. 2009. Jaw mechanism and dental function in the Late Cretaceous basal eusuchian Iharkutosuchus. Journal of Morphology 270(8), 903-920.
2006

1. Pazonyi, P. (ed.): 4th ANNUAL MEETING of the European Association of Vertebrate Palaeontologists 10-15 July 2006 Budapest, Hungary, Extended abstracts, Abstracts, Excursion guidebook, Hantkeniana 5


Webes megjelenés


Több ezer éves mamutcsontok - Tények riport

Mamutcsontokat rejtett a föld - RTL riport

Ritka lelet: két fiatal mamutot találtak a Mátrában - Origo

Mamutkarajban akadt el az eke - Borsonline

Tini mamut lakott a feldebrői legelőkön - Blikk